logo
Car transportservice without borders
Road

 Wie Wij Zijn Wij regelen uw internationale auto-transport over de weg. 
 Dit doen we door de spil te zijn tussen opdrachtgever en
 transporteur. Wij zorgen dat de juiste transporteur 
 beschikbaar is voor het vervoer van uw auto's. 
 En  andersom.        
 Lading nodig? Laat het ons weten en we kijken wat we
 beschikbaar hebben, zodat u/uw chauffeur weer op weg kan. 
 Op deze manier leveren we iedere dag maatwerk, zodat alle
 auto's op hun plaats van bestemming aankomen. Van de 
 fabriek naar de dealers, van de dealer naar de klanten of van  de exporteur naar de haven. 
 Voor iedere opdracht, de juiste oplossing.


     Waar Wij Zijn   

In Oostburg / Zeeland - tussen Zeebrugge, Vlissingen en Gent.
waar
           

car international key

 Carrelli BV
 Ledelplein 9 a

 NL- 4501 BM Oostburg
Tel: 0031- (0) 117 49 42 51
Fax: 0031- (0) 117 49 42 54

@mail: carrelli[at]zeelandnet[dot]nl
@mail: carrellisuleika[at]zeelandnet[dot]nl
VATnr: NL850849408B01
KvK Zeeland: 53354303

www.carrelli.nl

English
logo
Car transportservice without borders

 Who We Are

 We arrange your international car-transportservice by road. 
 We do this by being the link between client and carrier. 
 We make sure the appropriate carrier is available for transporting  your cars.
 And vice versa.
 Need a load? Let us know and we will check what we have  available, to make sure you/your driver can continue your route. In  this way we provide daily customized work, to make sure all cars  arrive at the place of destination. From the factory to the  dealers,  from the dealer to the customers or from the shipper to the port. 
 For every order, the right solution.

truck


 Carrelli BV
 Ledelplein 9 a

 NL- 4501 BM Oostburg
Tel: 0031- (0) 117 49 42 51
Fax: 0031- (0) 117 49 42 54

@mail: carrelli[at]zeelandnet[dot]nl
@mail: carrellisuleika[at]zeelandnet[dot]nl
VATnr: NL850849408B01
KvK Zeeland: 53354303

www.carrelli.nl